อย่าอายรักษา หมอแนะนำ “นกเขาไม่ขัน” พบ 75% มีโรคอื่นแฝงอยู่!