จะได้เงินก้อนใหญ่ แต่เป็นทุกข์ลาภ สัปดาห์ที่4 ก.พ.65