ครม.ปรับลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด ยันไม่กระทบคุณภาพการรักษาทุกกลุ่มอาการ