เร่งแก้ปัญหาสายด่วน 1330 ประชาชนโทรเข้าวันเดียวทะลุ 7 หมื่นสาย