อย่าให้ใครกู้ยืมเงินทอง จะได้คืนยาก สัปดาห์ที่2 มี.ค.65