ควรรู้ไว้! เผยวิธีป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเป็นลมแดดหรือ “ฮีทสโตรก”