สะเทือนใจ ทีมงานสายไหมต้องรอด ช่วยเหลือครอบครัวติดโควิดทั้งบ้านรวม 12 คน