โควิดในไทย “12 มีนาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 24,592 ราย