โควิดในไทย “20 มีนาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 24,996 ราย