เกาหลีใต้ติดโควิดรายใหม่เกือบ 500,000 ยอดสะสมทะลุ 10 ล้าน