โควิดในไทย “24 มีนาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 27,024 ราย