โควิดในไทย “2 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 28,029 ราย