กษัตริย์-ราชินีมาเลเซีย “ประชวรโควิด” มีไข้เล็กน้อย-แยกกักพระองค์