โควิดในไทย “4 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 24,892 ราย