จะได้เงินก้อนจากการขายหรือจำนองทรัพย์สิน สัปดาห์ที่3 เม.ย.65