ความรัก มีอุปสรรคและมีเงื่อนไขให้ต้องตามแก้ สัปดาห์ที่3 เม.ย.65