โควิดในไทย “14 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 24,134 ราย