โควิดในไทย “15 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 20,289 ราย