ระวังหุ้นส่วนหรือคู่ครอง จะทำให้งานมีอุปสรรค สัปดาห์ที่4 เม.ย.65