โควิดในไทย “19 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 16,891 ราย