อย่าให้ใครกู้ยืมเงินทอง จะได้คืนยาก สัปดาห์ที่4 เม.ย.65