โควิดในไทย “27 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 14,887 ราย