ตั้งศูนย์ตรวจหมื่นแห่งใน “หางโจว” สั่งประชาชนพีซีอาร์หาโควิดทุก 48 ชั่วโมง