“ปวดท้อง-มวนท้อง” บรรเทาอาการได้ เพียงกินสิ่งเหล่านี้