โควิดในไทย “30 เมษายน 65” ติดเชื้อรายใหม่ 12,888 ราย