สธ.เยียวยาบุคลากรแพทย์ป่วยโควิด 1,164 ราย ติดเชื้อดับ 5 ราย จ่ายรวม 17 ล้าน