กทม. เตรียมพร้อมสำรองเตียง โรงพยาบาล – ยา – ATK รับมือโควิด-19 ขาขึ้น