เงินทองคล่องตัวดี ทั้งรับและจ่าย สัปดาห์ที่2 มิ.ย.66