ระวังจะเจ็บป่วย จากอากาศเปลี่ยนแปลง สัปดาห์ที่2 มิ.ย.66