คนรักค่อนข้างจุกจิก และขัดแย้งได้ง่าย สัปดาห์ที่3 มิ.ย.66