โควิดในไทย “25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 66” ติดเชื้อรายใหม่ 859 ราย เฉลี่ยรายวัน 122 ราย