“หมอธีระวัฒน์” เผยรายงานวิจัยพบผลข้างเคียง “วัคซีนโควิด” แต่ละ batch แตกต่างกัน