อย. เตือนอย่าใช้ “ชุดตรวจโควิด” หมดอายุ หลังมีข่าวสหรัฐฯ ขยายวัน ย้ำต้องมายื่นแก้ไขในไทยก่อน