“วราวุธ” รมว.พม. สั่งการ ปลัด พม. เตรียมทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากน้ำท่วม