“ชลน่าน” ยันเจตนารมณ์กฎหมายยาบ้า 5 เม็ดสกัดผู้ค้ารายย่อย เหตุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ