“หมอธีระวัฒน์” พร้อมเลิกพูด white clot แต่ยังให้ความสำคัญผลกระทบวัคซีนโควิด