เจ็บถึงทรวง…! วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหาก “นิ้วเท้าเตะโต๊ะ”