“ลูกชิด – ลูกชิดอบแห้ง” ของหวานกินเล่นที่มีประโยชน์