สถาบันวัคซีนฯ แถลงชัด “ลิ่มเลือดสีขาว” ไม่ได้เกิดจากวัคซีน mRNA พบได้ปกติใน “คนตาย” ขอประชาชนอย่ากังวล