ปลัด สธ.ห่วงปีนี้ไทยร้อนหนัก 44.5 องศาฯ กลุ่มเสี่ยงต้องระวัง “ฮีทสโตรก”