ปลัด สธ. เตรียมขยายผล “รร.เบาหวานวิทยา” เข้าสู่ Service Plan เผยช่วยลดการใช้ยาได้เกือบ 50%