จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่ที่รออยู่ สัปดาห์ท้าย พ.ค.67