สธ.เผยข้อมูลติดตามผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด ไม่เสพซ้ำกว่า 3.8 หมื่น จาก 4.7 หมื่นราย