กลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ.ร้องผลกระทบวัคซีนโควิด