“ข้าวไรซ์เบอร์รี่” อีกหนึ่งทางเลือกในการกินเพื่อสุขภาพ