“จับเลี้ยง” เครื่องดื่มสมุนไพรจีนที่เหมาะกับหน้าร้อน