วัคซีนโควิด-19 จำนวน 20,040 โดส ถึง รพ.สมุทรสาคร แล้ว