วุฒิสภาสหรัฐฯ โหวตผ่าน “เยียวยาโควิด-19” หลังถกยาวเกือบ 12 ชั่วโมง จ่ายเงินให้ประชาชนตกคนละ 42,000 บาท