จีน ไฟเขียวให้ชาวต่างชาติบางประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผลิตในจีน สามารถเข้าประเทศได้ง่ายขึ้น