อย่าทำ! รู้สึกเหมือนจะป่วยจึง “กินยาดัก” บอกเลยไม่ได้ช่วยอะไร